Harmonogramowanie czasu pracy

W aplikacji przełożeni definiują harmonogramy czasu pracy dla swoich podwładnych włącznie z przydziałem zadań, które mają w poszczególne dni wykonywać. Poprzez system nadawania uprawnień można również pracowników zezwolić na planowanie swoich zadań. Postaraliśmy się, by nakład czasu na tworzenie harmonogramów był jak najkrótszy.