Rozliczanie czasu pracy

Pracownicy potwierdzają wykonanie zadań rejestrując poświęcony czas z dokładnością do godziny. Rejestracja odbywać się może zarówno w aplikacji webowej jak i na smartfonach. W celu ergonomii pracy użytkownik może potwierdzić wykonanie zaplanowanych zadań. Możliwa jest również rejestracja czasu na niezaplanowane zadania. Dostępne dla danego pracownika zadania są definiowane przez jego przełożonego.